Tagalog Jokes – Laba

TITSER: Bochong, ano ang past tense ng laba? BOCHONG: Naglaba po mam! TITSER: Good! Gloria! Ano ang present tense ng laba? GLORIA: Naglalaba po! TITSER: Very good! Juan! Ano ang future tense ng laba? JUAN: Magsasampay mam!